Nyheder fra Langeskov

10 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Langeskov og omegn

Job tilbydes:
Vedligeholder
Vedligeholder til dedikeret vedligeholdelsesteam søges! Vores vedligeholdsafdeling har travlt og vi har derfor behov for endnu en vedligeholder til vores team. Vores vedligeholdere er med til at sikre kontinuerlig drift på alle skift og servicerer virksomheden med såvel forebyggende som afhjælpende vedligehold på vores klippe-/spalteanlæg, profilvalseanlæg, bukke-/stanse- og laserenheder i Langeskov. Du sikrer afrapportering i vores vedligeholdssystem, ligesom du deltager i løsning af afhjælpende vedligehold på øvrige tekniske installationer, som bruges ifm. produktionen. Vedligeholds- og elafdelingen sparrer tæt med hinanden ligesom med eksterne leverandører af teknisk support. Det er afgørende at du er serviceminded og kan arbejde tæt sammen med operatører og andre teknikere. Forvent at møde dedikerede kolleger, der bidrager med et højt teknisk niveau, og som alle er indforstået med at dygtiggøre sig løbende. Du træder ind i en fuldtidsstilling, hvor der vil være knyttet vagtordning til, som det forventes at du indgår i. Vi forventer, at du: har en faglært teknisk baggrund som f.eks. mekaniker, automatiktekniker, hydraulikmontør e.lign. kendskab til automation, hydraulik, pneumatik og gerne el-fejlfinding på større industrianlæg. behersker diagramlæsning. prioriterer systematisk tilgang til opgaver og sikkerhed meget højt. taler, forstår og kan kommunikere på dansk. Derudover er du bruger af gængse it-værktøjer, og det vil være en fordel, hvis du taler og forstår engelsk og tysk. Som person er du: servicemindet og holder ”kunden” i fokus. selvstændig og selvkørende. disciplineret med en systematisk tilgang til opgaverne. i stand til at prioritere dine opgaver. humoristisk. Du vil møde en uformel samarbejdskultur baseret på vores værdier. Vi går op i at have en humørfyldt hverdag kombineret med seriøsitet omkring opgaverne. Du får løn efter overenskomst/kvalifikationer og der er tilknyttet en bonusordning. Der er mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer gennem personale- og idrætsforeninger. Vi har egen kantine med sund og varieret mad til billige priser Vi tilrettelægger en grundig introduktion, så du står godt rustet til jobbet. Vedr. beskyttelse af persondata (GPDR) Af hensyn til beskyttelse af persondata bedes du sikre, at de dokumenter, du fremsender ifm. din ansøgning, ikke indeholder følsomme persondata som f.eks. dit CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuelle forhold mv. For at beskytte dine persondata modtager vi ikke CV, ansøgning mv. via mail. Klik på "Søg stillingen” nedenfor på linket.
Ib Andresen Industri A/S
Indrykket 27. september på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog/Pædagogisk assistent, Mælkevejen
Til Grøn planet i Mælkevejen mangler vi lige nu en uddannet pædagog/ pædagogisk assistent på 37 timer, til én af vores stuer. Planeten består af tre stuer, og vi er en personalegruppe, der vægter samarbejde, faglighed og fælles beslutninger til gavn for kerneopgaven, som omhandler det gode børneliv, med legen som det bærende element dagen igennem.Mælkevejen blev etableret i 2013 ved en sammenlægning af 3 eksisterende børnehaver og en nyetableret vuggestue. Mælkevejen er en integreret institution med plads til over 250 børn.Huset/distriktet er opdelt i:Blå Planet som er en vuggestue med plads til 75 børnOrange Planet som er et ressourcehus, som er et dag- og behandlingstilbud 12-14 i alderen 0-6 årRød Planet med plads til 70-75 børn i alderen 3-4 årGrøn Planet med plads til 70-75 børn i alderen 3-4 årGul Planet med plads til 70-75 førskolebørn i alderen 5-6 årLilla Planet som er distriktets dagpleje med 19 dagplejereSom Fyns største daginstitution, er det helt essentielt for os, at skabe små miljøer i den store institution. Vores hus er opdelt i planeter, der hver især fungerer som enheder, der er medvirkende til, at man som personale og børn oplever tætte kollegiale relationer, og det gode børneliv.Børneperspektivet er vigtigt og i fokus for os. Derfor arbejder og engagerer vi os i hver dag i, at skabe et trygt, nærværende, positivt og inspirerende miljø. Vi ønsker sammen at skabe kvalitet i det pædagogiske arbejde og en institution med stor faglighed.Vi er fleksible og justerer os efter opgaven.Vi prioriterer at skabe en arbejdsplads, hvor vi loyalt støtter, samarbejder, inspirerer hinanden, og giver hinanden en hånd, når der er brug for det.Aktuelt i Mælkevejen er vi deltagende i et projekt, gennemført af pædagogisk konsulent Lisbeth Hauge, der retter sig mod en høj grad at "Vi kultur." Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at være en institution, der samarbejder både på de enkelte planeter, og på tværs af hele Mælkevejen.Vi forventer, at du er:Uddannet pædagog/ pædagogisk assistentFleksibel, har overblik og er god til at strukturere og organisere.Topmotiveret i samarbejdet med de øvrige medarbejdere, for at løse kerneopgaven.God til at samarbejde og kommunikere.Positiv og engageret i arbejdet med børn og voksne.Stabil og kan tage ansvar.Loyal over for beslutninger.Smilende og udadvendt overfor alle.Vi kan tilbyde dig:En rummelig institution med mange muligheder.En institution med høj faglighed og pædagogisk tænkning.Et fællesskab med fokus på børnenes leg, og derigennem deres læring, udvikling, trivsel og dannelse.Udvikling i samarbejde med det øvrige personale.At arbejde med projekter/temaer, årshjul, dokumentation og evaluering ud fra de styrkede læreplaner.Det forventes, at du deltager i aftenmøder i form af personalemøder og forældremøder, samt enkelte andre arrangementer uden for normal åbningstid, i alt ca. 12-13 gange om året, som er indlagt i årsnormen.For yderligere information, eller en rundvisning, kontakt pædagogisk leder Charlotte Bjerregaard på tlf. 20529891 eller på mail, chbj@kerteminde.dkLøn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst på området.Nyuddannede pædagoger får 1 løntrin og bliver aflønnet på løntrin 27.Pædagoger med 2 års erfaring får 2 løntrin og aflønnes på løntrin 28.Diplommoduller, der er relevante i stillingen, aflønnes således:10 ECTS point giver 4370 kr. årligt.30 ECTS point giver 7.720 kr. årligt.60 ECTS point giver 14.860 kr. årligt.Derudover forhandles der altid individuel løn ved den årlige lønforhandling i august.Ansøgning, CV og relevante bilag sendes senest den 15. oktober 2022. Vi indkalder løbende til samtaler.Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f58bedbc)
Kerteminde Kommune
Indrykket 28. september på JobNet
Job tilbydes:
Spændende stilling indenfor det specialiserede område
Vi søger pædagoger 37 timer ugentlig, til ressourcehuset Orange Planet, under Daginstitution Mælkevejen i Distrikt LangeskovVi er et ressourcehus i rivende udvikling. Vi oplever en stor tilgang af børn, og vi er derfor i gang med at udvide med mere personale og med mere plads.Vi er et stærkt tværfagligt team med store ambitioner og en høj faglighed. Teamet er sammensat af pædagoger, en medhjælper og fysio- og ergoterapeut. I det tværfaglige team underviser og inspirerer vi hinanden i arbejdet med børnene. Vi har et stort fokus på at tilføre viden til vores hus, og vi lader os gerne inspirere af andre, bl.a. ved deltagelse i netværksmøder, konferencer, kompetenceudvikling til den enkelte medarbejder og ved at besøge andre lignende institutioner. Vi er i konstant udvikling og lige nu er vi bl.a. i gang med at kvalificere vores tilbud til børn med autisme, ved at indrette en særlig afdeling udelukkende for disse børn. Desuden er vi i gang med at opkvalificere os ift at arbejde med udvikling og trivsel for børn med tilknytningsforstyrrelser.Vi har en gang om måneden sparring med dygtige fagpersoner fra Specialrådgivningen, hvor vi har en hel dag sammen.Vi har pt plads til 12 børn i alderen 0-6 år, men fra 1. oktober 2022 udvider vi med flere pladser.Vi er et behandlingstilbud til børn i paragraf 32, eller paragraf 4, og børnene visiteres til vores tilbud.Vi modtager børn fra hele Kerteminde Kommune.Vi er en gruppe engagerede, ambitiøse og empatiske medarbejdere, der har fokus på det enkelte barns udvikling og relationens betydning, både mellem barn og voksen og børnene imellem.I Orange Planet arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Det betyder bl.a. at give alle børn deltagelsesmuligheder, med udgangspunkt i hvad det enkelte barn kan. Vi møder barnet med en positiv og tydelig adfærd og et anerkendende blik for barnets ressourcer.Børnene i Orange Planet har stort behov for forudsigelighed, den nødvendige hjælp og en specielt tilrettelagt, individuel pædagogik. Dette imødekommer vi bl.a ved at have en meget struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag i vores hus.Udover at du skal kunne se dig selv som en del af vores hus, så ønsker vi os at du er specialpædagogisk fagligt funderet, og meget gerne med erfaring med at anvende den neuroaffektive udviklingspsykologi til denne målgruppe.har erfaring med børn med multiple funktionsnedsættelser.har erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, iagttagelser, handleplaner og kan anvende IT.er indstillet på at arbejde tværfagligt i et team med øvrige faggrupper.har blik for det enkelte barns udvikling og dermed hele tiden er nysgerrig på barnets udviklingspotentialer.vægter et konstruktivt og anerkendende forældresamarbejde højt.har overblik og kan arbejde selvstændigt.kan holde hovedet koldt og hjertet varmt.Ser du dig selv i ovenstående stillingsbeskrivelse? Så send os din ansøgning – hvor du fortæller os, hvorfor vi er det perfekte match?Det praktiskeI Kerteminde kommune giver vi faste tillæg udover den overenskomstmæssige løn. For ovenstående stilling er der bl.a. følgende tillæg:Specialpædagogtillæg på 24.185 kr. årligt for en stilling på 37 timer/ugeNyuddannede pædagoger får 1 løntrin og bliver aflønnet på løntrin 27.Pædagoger med 2 års erfaring får 2 løntrin og aflønnes på løntrin 28.Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2022 eller snarest muligt.Ansøgningen og bilag skal være os i hænde senest tirsdag den 25 oktober 2022. Der vil blive afholdt samtaler uge 43Vil du vide mere og har du lyst til at se vores steder du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Dorte Skriver på 20347692Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alleuanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=79d510e3)
Kerteminde Kommune
Indrykket 28. september på JobNet
Job tilbydes:
Detalje orienterede maskinoperatører til Langeskov
Teknisk stærke maskinoperatører til Langeskov søges til en dynamisk arbejdsplads. Til opstart hurtigst muligt søger vi lige nu medarbejdere til 3 måneders vikariat med henblik på fastansættelse. Der er mulighed for fast skiftehold (dag/aften). Jobbet For MedicoPack i Langeskov søger vi medarbejdere til arbejde på skiftehold (dag/aften). MedicoPack har i mere end 50 år udviklet og fremstillet emballager og medicinsk udstyr i plast til medicinale og farmaceutiske virksomheder verden over. Virksomheden ligger vægt på et højt engagement fra alle deres medarbejdere, og at man er indstillet på at løfte i flok, når behovet opstår. Du bliver en del af et større team, hvor alle arbejder målrettet for at give virksomhedens kunder en god købsoplevelse. Du bliver en del af et godt arbejdsmiljø, der prioriterer et godt fællesskab, hvor der er god stemning og en fri omgangstone blandt medarbejderne i virksomheden. Vi tilbyder dig en fed arbejdsplads, som er professionel, motiverende, afslappet, præget af fællesskab samt ønsket om at tilegne sig ny viden. Som kommende maskinoperatør vil du få din daglige gang i produktionen, og du vil her være med til at sikre, at maskinerne kører som de skal samt sikre optimering af arbejdsprocesser. Du er med til at teste og indkøre nye produkter, samt supportere værkstedet ved fejlfinding i henhold til driftsplan. Dette foregår både vha. betjeningspaneler og/eller computer. Derudover skal du være frisk på at varetage nogle manuelle opgaver i forbindelse med produktionen. Arbejdsopgaverne indbefatter, at du er på benene hele dagen. Du kan se frem til følgende arbejdsopgaver: Reparere og vedligeholde maskinerne Betjene produktionsanlæg Kvalitetskontrollere samt procesoptimere Lave ordreskift i henhold til procedure Fejlfinding og reparationer på maskiner, udstyr og værktøj Udfylde nødvendig dokumentation heraf kontrolopmåling af emner ved drift, materialeskift og ordreskift Dertil vil du også skulle bistå løbende ad hoc-opgaver. Ved ansættelsens start vil du modtage oplæring, så du er sikret de bedste forudsætninger for at varetage jobbet. Den ideelle til jobbet Vi forestiller os, at du har en en baggrund, gerne faglært, inden for smedefaget, automekanik, automatik eller lign. Du har god sans for kvalitet og finmekanik. Du har teknik i fingrene og vi ser gerne, at du har erfaring fra lignende stilling. Som maskinoperatør er du i stand til at holde fokus på detaljerne i et ellers hektisk produktionsmiljø, hvor du besidder evnen til at forstå og agere indenfor maskinelt udstyr samt at kunne håndtere dette, hvis behovet opstår. Ydermere ser vi gerne, at du: Har flair for talbehandling og teknisk arbejde. Er en stabil medarbejder. Kan arbejde skiftehold (dag/aften). Er detaljeorienteret og grundig i dit arbejde. Taler, læser, skriver og forstår dansk. Elsker at opsøge ny viden. Praktiske informationer Hvis du ønsker at blive taget i betragtning til denne stilling, er det vigtigt, at du trives på en arbejdsplads, hvor sikkerheden er i top. Som medarbejder skal krav om værnemidler overholdes. Hold: Du ansat på skiftehold, der er fordelt på dag- og aftenhold, i alt 35,5 timer per uge. Arbejdslokation: Du kommer til at få din daglige gang hos virksomheden beliggende i Langeskov. Ansættelsens varighed: Der er tale om et Try & Hire forløb med et 3 måneders vikariat og herefter ansættelse direkte ved virksomheden.  Opstart: Hurtigst muligt. Løn efter overenskomst. Vi kalder ind til samtaler løbende. Det videre forløb aftales efter samtalen. Er du interesseret? Klik på 'Søg jobbet' for at skrive din ansøgning. Har du ikke allerede en profil hos Moment, vil du blive bedt om at oprette en som første led i ansøgningsprocessen. Vi glæder os til at høre fra dig.
Moment A/S
Indrykket 23. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk