Fynske Hindsholm får ny statsskov

Foto: Naturstyrelsen.
dato

Naturstyrelsen har sammen med Kerteminde Kommune og to lokale vandværker erhvervet 60 hektar jord til en ny skov. Det markeres ved et pressearrangement med parternes underskrift af samarbejdsaftale om skovrejsning tirsdag den 7. maj kl. 14.00, hvor også skovens navn vil blive offentliggjort.

Nu er der mere statsskov på vej til Fyn. 

Naturstyrelsen har i samarbejde med Kerteminde Kommune samt Dalby og Mesinge Vandværker erhvervet knap 60 hektar jord til skovrejsning syd for Dalby på halvøen Hindsholm på det nordøstlige Fyn.

Naturstyrelsen forvalter i forvejen lysåben natur på Hindsholm, bl.a. Fyns Hoved, men får som noget nyt en stor skov i området. 

- Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, men der kommer hele tiden nyt til. Den nye aftale betyder, at vi om nogle år kan byde alle i Kerteminde og omegn velkommen i en statsskov med de muligheder den giver for naturoplevelser og friluftsliv hele døgnet rundt, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen.

Kerteminde Kommune har en målsætning om at blive CO2 neutral i 2050, og for at nå det er skovrejsning et vigtig virkemiddel i det åbne land. 

- Vi har en ambition om at skov- og naturarealet i kommunen frem mod 2050 skal øges med 1.200 ha, der skal derfor være langt mere skov i Kerteminde Kommune end der er i dag. Så det her projekt, med ca. 60 hektar ny skov, er en rigtig god nyhed for vores fælles natur, klimaet og drikkevand. Området bliver offentlig tilgængeligt, til glæde for vores borgere og turister, som om nogle år vil kunne nyde en smuk skov udvikle sig i det kuperede terræn på Hindsholm, siger Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper Ejsing Olesen. 

Grundvandsressourcen under skoven vil fremover være beskyttet mod forurening af pesticider og kvælstof, da Naturstyrelsen ikke anvender gødskning og pesticider i skoven. Det er derfor også en god nyhed for Dalby og Mesinge Vandværker, som tilsammen leverer langt størstedelen af vandforsyningen på Hindsholm. 

- En ny statsskov på Hindsholm er en virkelig god nyhed for vores drikkevand. Det er vigtigt med denne sikring af vores fælles grundvandsressource for nulevende og kommende generationer på Hindsholm, siger Jørn Koefoed, formand for Dalby Vandværk

- Godt drikkevand er og har altid været en grundsten for godt liv. Vi er, som små lokale vandværker, stolte af at kunne bidrage til projektets realisering, så grundvandsressourcerne her på vores halvø sikres mod forurening, siger Gert Tofte, formand for Mesinge Vandværk. 

Offentlig tur for alle
Der vil blive afholdt en offentligt tur, hvor parterne bag aftalen vil fremvise det nye areal og fortælle om det kommende arbejde med at planlægge og etablere skoven. 

Tid: Tirsdag den 21. maj kl. 16.30
Sted: Mosegårdsvænget 15, 5380 Dalby

Kilde: Naturstyrelsen