Konsulent til Team Data og Analyse i Ældre- og Handicapforvaltningen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse i og flair for at udvikle relevant ledelsesinformation og formidle den til beslutningstagere på et stort velfærdsområde, så har vi et barselsvikariat, der kunne være noget for dig.

Da en af vores dygtige analysekonsulenter i Team Data og Analyse i Ældre- og Handicapforvaltningen går på barsel i sensommeren, søger vi en barselsvikar i perioden den 1. august 2023 til og med den 30. juni 2024. Der er tale om en stilling på fuld tid.

I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune tager vi afsæt i den rehabiliterende tankegang. Fokus er på de indsatser, der iværksættes, og den effekt, som borgeren opnår. Samtidig arbejder vi inden for et fagligt område med rekrutteringsudfordringer, en større potentiel målgruppe grundet flere ældre i befolkningen og et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det stiller store krav til de ledere og medarbejdere, som samarbejder med borgerne og dermed også til os og den dataunderstøttelse, vi leverer.

Om os
Som konsulent i Team Data og Analyse bliver du en del af et team på seks medarbejdere, og hertil kommer, at der i perioder vil være praktikanter og/eller studerende tilknyttet teamet. Teamet er organisatorisk en del af Økonomi og Effekt, som servicerer det politiske niveau, den strategiske ledelse og forvaltningens enheder i forhold til bl.a. budgettildeling og -opfølgning samt økonomisk og databaseret ledelsesunderstøttelse.

Team Data og Analyse har ansvar for at udvikle og vedligeholde forvaltningens ledelsesinformationsportal samt servicere myndighed, driftsenheder og den øvrige administration med relevante data og større tværgående analyser. Vi har også en stor opgave omkring data ’ud af huset’, f.eks. i relation til Danmarks Statistik, 6-by nøgletal, data til aktindsigter mv.

Om jobbet
Som konsulent i Team Data og Analyse handler det om at skabe relevant ledelsesinformation for beslutningstagere, som de kan handle på i forhold til at løse kerneopgaven bedst muligt. Det indebærer at vende, dreje og beregne på data fra vores fagsystemer, så de enten løbende kan anvendes som nøgletal og rapporter på vores ledelsesinformationsportal eller kan bruges i en konkret forespørgsel eller analyse. Du skal derfor kunne kombinere forståelsen for en god brugeroplevelse med evnen til at programmere/sammenstille det i praksis. Hertil kommer, at du skal være i stand til at kommentere på data og levere relevant og vedkommende formidling af data tilpasset forskellige organisatoriske niveauer og interessenter. Opgavestillerne kan være alle lige fra kolleger i afdelingen over mellemledere til direktør og rådmand samt eksterne interessenter som f.eks. Danmarks Statistik, journalister mv. Deadlines kan i nogle tilfælde være meget korte.

Det handler om hele tiden at kunne imødekomme morgendagens behov. Det stiller krav til dit overblik, din systematik og kreativitet samt dine analytiske evner. Ved større analyser vil du typisk indgå som deltager i en projektgruppe mv. Vi anvender pt. primært SAS-produkter i arbejdet med data, eksempelvis Enterprise Guide og Visual Analytics.

Dine fokusområder vil bl.a. være datatræk og analyser på HR- og medarbejderområdet samt tilvejebringelse af flere styringsrelevante nøgletal på myndighedsområdet.

Om dig
Du har en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse, f.eks. cand.oecon. eller cand.scient.pol. Erfaring med brug af SAS eller lignende værktøjer, f.eks. Microsoft Power BI, samt derudover Excel er en fordel.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har en analytisk og nysgerrig tilgang til opgaverne.
  • Er grundig og har øje for detaljen.
  • Kan anvende forskellige kvantitative analysemetoder.
  • Kan kommentere på data og har gode formidlingsevner.
  • Er initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og i teams i forbindelse med opgaveløsning.
  • Er ambitiøs.
  • Er serviceminded.
  • Er omstillingsparat.
Til gengæld tilbyder vi en stilling med afvekslende arbejdsdage, gode kolleger med stor faglig viden samt en humoristisk og uformel omgangstone i hverdagen. Odense Kommune er en stor arbejdsplads, hvor vi vægter faglig sparring højt. Der vil i den forbindelse være mulighed for at indgå i netværk mv. med andre ligesindede konsulenter på tværs af forvaltninger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du ansættes som udgangspunkt på fuld tid (37 timer ugentligt) i perioden den 1. august 2023 til og med den 30. juni 2024.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller ønsker uddybende information, er du velkommen til at kontakte teamleder Tommy Rewers på 40 29 45 44.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 11. juni 2023. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 15. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odense Kommune, Ørbækvej 100B, 1., 5220 Odense SØ

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://odense.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=d4318868-dd6c-4382-8723-06edaca474ea

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841325

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet