Teamleder til handicapområdet i Kerteminde Kommune

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ældre, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune søger erfaren teamleder til Gyldenhuset, et botilbud i Langeskov.

Er du begejstret, og kan du tænke helhedsorienteret i din ledelse af en fantastisk flok fagprofessionelle pædagoger og assistenter? Er du nærværende og vedholdende, med et skarpt blik på kerneopgaven og udvikling af faglig og solid støtte til mennesker med særlige behov/beboere med funktionsnedsættelse? Så skal du søge stillingen som teamleder ved os.

Vi søger en teamleder med en socialfaglig uddannelse og erfaring med ledelse, gerne suppleret med en diplomuddannelse eller anden relevant lederuddannelse.

Du skal stå i spidsen for 40-45 medarbejdere, som har forventninger om synlig, faglig og kompetent ledelse.

Du skal være teamleder i Gyldenhuset, som er et døgndækket botilbud, der danner rammen omkring 11 voksne beboere, hvoraf 3 af beboerne har særlige indsatser med en normering 1:1.
Beboernes støttebehov har afsæt i psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, ASF, nonverbal kommunikation, immobilitet, synshandicap, udviklingshæmning og sjældne handicaps.
Gyldenhuset leverer specialiseret socialpædagogisk støtte samt sundhedsfaglige ydelser med omsorg og individuel tilgang til den enkelte beboer.

Der samarbejdes tæt med beboeren, beboerens familie og værger, medarbejdere, vagtplanlægger, aktivitetstilbud, TR/AMR, teamleder og leder. Retningen for samarbejdet er, at vi sammen skaber det gode liv for beboeren  samt den gode arbejdsplads for medarbejderne, vi vil inddragelse og medindflydelse.

Du bliver en del af et lederteam med teamledere og leder, der samarbejder om at levere faglig kvalitet og skabe sunde arbejdspladser på Bosteder, støttecentre og ekstern hjemmevejledning. Vi leverer socialpædagogisk støtte og vejledning til voksne borgere med udviklingshandicap i Kerteminde Kommune.

Du skal trives i en travl hverdag, medvirke til at sikre en pædagogisk praksis hvor omsorg, udvikling, og dokumentation er nøgleord.
Du kommer til en organisation, som er kendetegnet af omstilling, udvikling og forandring. Derfor er det vigtigt, at du kan bevare overblikket, støtte op om faglig udvikling og nye tiltag samt fastholde gejsten og motivationen hos medarbejderne.
Du skal være visionær, tænke tværfagligt og holde fokus på kerneopgaven.

I Kerteminde Kommune er fællesskaber et tema for alle indsatser, ligesom der arbejdes med strategier for sammenhængende borgerforløb, ledelse og økonomi.
Værdierne er kvalitet, nærvær, udvikling og trivsel. Værdier som du skal kunne kende dig selv i.

Har du lyst til at være en del af vores organisation, kan du lide mennesker, ledelse og pædagogisk arbejde, så send en ansøgning til Kerteminde Kommune.

Stillingen er på 37 timer/ugen, og du tilrettelægger din arbejdstid i samarbejde med leder. Aflønning efter overenskomst og ansættelse senest 1. august 2023

Ansøgningsfristen er 22. juni 2023. Samtaler holdes den 27. juni 2023. Der kan indgå cases og evt. 2. samtalerunde i ansættelsesprocessen. I ansættelsesudvalget vil være en forældrerepræsentant, medarbejdere, TR, AMR, teamleder og leder.

For mere information kontaktes leder, Dorte Laursen på dlx@kerteminde.dk tlf. 3054 1572

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9a5f11e0)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kerteminde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kerteminde Kommune, Gyldenlund, 5550 Langeskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=9a5f11e0&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839397

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet